miércoles, 17 de mayo de 2017

Warped Text
Enter text into webform. Click "Warp it

miércoles, 15 de febrero de 2017

Seguretat i TICIniciem el treball de la seguretat a Internet amb alguns recursos digitals i utitlitzant Padlet.

Només cal que exposeu la vostra opinió  a la pregunta que farem a classe.

http://www.digizen.org/resources/cyberbullying/films/es/lfit-film.aspx?video=sHecho con Padlet